Registrere og vise endringer

Merknadsikon

Gjennomgangsfunksjonen er tilgjengelig i LibreOffice for bruk i tekstdokumenter og regneark.


Når flere forfattere arbeider med samme tekst eller regneark, registrerer og viser gjennomgangsfunksjonen hvem som har gjort de forskjellige endringene. Når det ferdige dokumentet skal redigeres, kan du se på hver enkelt endring og avgjøre om du vil godta eller avvise den.

For eksempel, hvis du er redaktør og leverer inn den nyeste rapporten din. Før rapporten offentliggjøres skal den leses av både sjefsredaktøren og en korrekturleser, som begge gjør sine endringer. Sjefsredaktøren skriver «beskriv mer detaljert» etter et avsnitt og stryker ut et annet avsnitt. Korrekturleseren har funnet stavefeil i dokumentet og rettet dem.

Det redigerte dokumentet returneres til deg, slik at du kan inkludere eller se bort i fra endringene sjefsredaktøren og korrekturleseren har gjort.

La oss si at du også har sendt en kopi av rapporten i e-post til en god venn og kollega, som har arbeidet med et lignende emne tidligere. Du har bedt denne kollegaen legge fram forslag til forbedringer, og får et redigert dokument tilbake via e-post.

Fordi alle i firmaet bruker LibreOffice, kan du lage en ferdig utgave av dokumentet på grunnlag av tilbakemeldingene du får fra de andre.

Registrere endringer

Godta eller avvise endringer

Sammenligne versjoner av et dokument

Flette versjoner

Versjonsbehandling

Protecting Changes