Beskytte innhold i LibreOffice

Det følgende er en oversikt over de forskjellige metodene du kan bruke for å beskytte innholdet i LibreOffice mot endring, sletting eller visning.

Beskytte alle dokumenter når de lagres

Alle dokumenter som lagres i OpenDocument-format, kan lagres med et passord. Dokumenter som lagres med et passord, kan ikke åpnes uten at passordet skrives inn. Innholdet er sikret slik at det ikke kan leses med et eksternt redigeringsprogram. Dette gjelder både innhold, bilder og OLE-objekter.

Slå på beskyttelse

Velg Fil → Lagre som og merk av for Lagre med passord. Lagre dokumentet.

Slå av beskyttelse

Åpne dokumentet og skriv inn det riktige passordet. Velg Fil → Lagre som og fjern merket i avkrysningsboksen Lagre med passord.


Advarselsikon

Informasjon du skriver inn i Fil → Egenskaper, krypteres ikke. Denne informasjonen omfatter forfatterens navn, dato da fila ble opprettet, og antall ord og tegn i fila.


Beskytte revisjonsmerking

Hver gang noe endres i LibreOffice Calc og LibreOffice Writer, registreres det hvem som har gjort endringen. Denne funksjonen kan slås på med beskyttelse, slik at den bare kan slås av når det riktige passordet skrives inn. Før dette skjer, blir alle endringer registrert, og det vil ikke være mulig å godta eller avvise endringer

Slå på beskyttelse

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter and confirm a password of at least one character.

Slå av beskyttelse

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter the correct password.


Beskytte rammer, bilder og OLE-objekter

Du kan beskytte innholdet i, plasseringen av og størrelsen på bilder som settes inn. Det samme gjelder for rammer (i Writer) og OLE-objekter.

Slå på beskyttelse

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Options tab. Under Protect, mark Contents, Position and/or Size.

Slå av beskyttelse

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Options tab. Under Protect, unmark as appropriate.


Beskytte tegneobjekter og skjemaobjekter

Tegneobjekter du setter inn i dokumenter ved hjelp av verktøylinja Tegning, kan beskyttes mot utilsiktet flytting eller endring av størrelse. Du kan gjøre det samme med skjemaobjekter som er satt inn ved hjelp av verktøylinja Kontrollelementer for skjemaer.

Slå på beskyttelse

Choose Format - Object - Position and Size - Position and Size tab. Mark the Position or Size check box.

Slå av beskyttelse

Choose Format - Object - Position and Size - Position and Size tab. Unmark the Position or Size check box.


Lagre dokumenter

Protecting Changes

Om digitale signaturer

Beskytte innhold i LibreOffice Writer

Beskytte celler i LibreOffice Calc