Kopiere formatering med formatpenselen

Du kan bruke formatpenselen til Ä kopiere formatering fra merket tekst eller fra et objekt, og bruke formateringen pÄ annen merket tekst eller et objekt.

Merknadsikon

In Calc, the Clone Formatting tool only applies to cell formatting.


  1. Merk teksten eller objektet som har formateringen du vil kopiere.

  1. Trykk pÄ Formatpensel i standardverktÞylinja

    Pekeren forandres til et malingsspann.

    Tipsikon

    If you want to apply the formatting to more than one selection, double-click the Clone Formatting iconIcon. After you apply all the formatting, click the icon again.


  2. Merk eller trykk pÄ teksten eller objektet du vil bruke formateringen pÄ.

Tipsikon

Hvis du ikke vil bruke avsnittsformatering, kan du holde inne nÄr du trykker. Hvis du ikke vil bruke tegnformatering, kan du holde+Shift inne nÄr du trykker.


The paragraph formats are the formats applied to the whole paragraph. The character formats are those applied to a portion of the paragraph. For example, if you apply the bold format to a whole paragraph the bold format is a paragraph format. Then if you unbold a portion of this paragraph, the bold format is still a paragraph format but the portion you unbold has a "not bold" character format.

Tabellen nedenfor beskriver formateringsegenskapene som formatpenselen kan kopiere:

Utvalgstype

Merknad

Ingenting er merket, men skrivemerket stÄr inne i en tekst.

Kopierer formateringen i det gjeldende avsnittet og tegnformateringen for det neste tegnet i tekstretningen.

Tekst er merket.

Kopierer formateringen til det siste tegnet i utvalget og avsnittet som inneholder tegnet.

En ramme er merket.

Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.

Et objekt er merket.

Copies the object formatting that is defined in the Format - Graphics or Format - Drawing Object dialogs. The contents, size, position, hyperlinks, and macros in the object are not copied.

Et skjemakontrollelement er merket.

StĂžttes ikke.

Et tegneobjekt er merket.

Kopierer alle formateringsegenskapene. I Impress og Draw kopieres ogsÄ eventuelt tekstinnhold i objektet.

Tekst inni en celle i Calc er merket.

StĂžttes ikke.

En tabell eller celler i Writer er merket.

Copies the formatting that is specified in Table, Text Flow, Borders, and Background tab pages in the Format - Table dialog. The paragraph and character formatting are also copied.

En tabell eller celler i Calc er merket.

Copies the formatting that is specified in the Format - Cells dialog as well as the formatting of the cell contents