Bruke Microsoft Office og LibreOffice

LibreOffice can open and save documents in the Microsoft Office file formats, including Microsoft Office Open XML formats.

Åpne en Microsoft Office-fil

  1. Velg Fil → Åpne. Velg en Microsoft Office-fil i dialogvinduet for åpning av filer i LibreOffice.

MS Office-fil …

… vil åpnes i LibreOffice-modulen

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice Writer

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice Calc

Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice Impress


Lagre som en Microsoft Office-fil

  1. Velg Fil → Lagre som.

  2. Velg et Microsoft Office-filformat i feltet Filtype.

Lagre dokumenter i Microsoft Office-formater som standard

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. In the Default file format and ODF settings area, first select a document type, then select the file type for saving.

Fra nå av vil Filtype automatisk settes til det du har valgt hver gang et dokument lagres. Du kan selvsagt lagre i en annen filtype ved å velge den i dialogvinduet.

Konvertere flere Microsoft Office-filer til OpenDocument-format

Dokumentkonvertering vil kopiere og konvertere alle Microsoft Office-filer i en mappe til LibreOffice-dokumenter i OpenDocument-filformat. Du kan angi mappa som inneholder filene som skal leses, og mappa der de konverterte filene skal lagres.

  1. Velg Fil → Veivisere → Dokumentkonvertering for å starte veiviseren.

Makroer i Microsoft Office og LibreOffice

Microsoft Office og LibreOffice kan ikke kjøre den samme makrokoden. Microsoft Office bruker VBA-kode (Visual Basic for Applications), og LibreOffice bruker Basic-kode basert på API-miljøet (Application Program Interface) i LibreOffice. Selv om programmeringsspråket er det samme, er objektene og metodene forskjellige.

Merknadsikon

The most recent versions of LibreOffice can run some Excel Visual Basic scripts if you enable this feature at - Load/Save - VBA Properties.


Hvis du bruker makroer i et av programmene og vil bruke den samme funksjonaliteten i det andre programmet, må du redigere makroene. LibreOffice kan laste inn makroene som finnes i Microsoft Office-filer. Dermed kan du vise og redigere makrokoden i LibreOffice Basic-IDE.

Du kan velge å beholde eller slette VBA-makroer

Åpne et Microsoft Office-dokument som inneholder VBA-makrokode. Gjør bare endringer i det normale innholdet (tekst, celler, bilder), ikke rediger makroene. Lagre dokumentet som en Microsoft Office-filtype. Åpne filen i Microsoft Office, og VBA-makroene vil kjøre som før.

Du kan slette VBA-makroene fra Microsoft Office-filen når den lastes inn eller lagres.

  1. Choose - Load/Save - VBA Properties to set the VBA macro handling of LibreOffice.

Om konvertering av Microsoft Office-dokumenter

Åpne dokumenter

Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Lagre dokumenter i andre formater