Om konvertering av Microsoft Office-dokumenter

LibreOffice kan automatisk åpne dokumenter fra Microsoft Office 97/2000/XP. Enkelte egenskaper for utseende og formatering i mer komplekse Microsoft Office-dokumenter behandles annerledes i LibreOffice eller er ikke støttet. Derfor krever konverterte filer i tilfeller manuell omformatering. Mengden omformatering som kan forventes, er proporsjonal med kompleksiteten av strukturen og formateringen i det opprinnelige dokumentet. LibreOffice kan ikke kjøre Visual Basic-skript, men det kan laste og vise dem.

Merknadsikon

The most recent versions of LibreOffice can load and save the Microsoft Office Open XML document formats with the extensions docx, xlsx, and pptx. The same versions can also run some Excel Visual Basic scripts, if you enable this feature at - Load/Save - VBA Properties.


De følgende listene gir en generelt oversikt over funksjonalitet i Microsoft Office som kan forårsake problemer i omgjøringen. Disse vil ikke påvirke muligheten for å bruke eller arbeide med innholdet i det konverterte dokumentet.

Microsoft Word

 1. Autofigurer

 2. Revisjonsmerker

 3. OLE-objekter

 4. Visse kontroll og Microsoft Office-skjemafelt

 5. Indekser

 6. Tabeller, rammer og flerkolonne-formatering

 7. Hyperlenker og bokmerker

 8. Microsoft WordArt-grafikk

 9. Animerte tegn/tekst

Microsoft PowerPoint

 1. Autofigurer

 2. Tabulator, linje og avsnittsavstand

 3. Mestre bakgrunnsbilder

 4. Grupperte objekter

 5. Visse multimediaeffekter

Microsoft Excel

 1. Autofigurer

 2. OLE-objekter

 3. Visse kontroll og Microsoft Office-skjemafelt

 4. Pivottabeller

 5. Nye diagramtyper

 6. Betinget formatering

 7. Noen funksjoner/formler (se nedenfor)

Et eksempel er forskjellene mellom Calc og Excel er håndteringen av logiske verdier. Skriv inn TRUE i celle A1 og A2.

Merknadsikon

For a detailed overview about converting documents to and from Microsoft Office format, see the Migration Guide.


Åpne Microsoft Office-dokumenter som er beskyttet med et passord

LibreOffice kan åpne følgende Microsoft Office-dokumenttyper som er beskyttet med et passord.

Microsoft Office-format

Krypteringsmetode som støttes

Word 6.0, Word 95

Svak XOR-kryptering

Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003

Office 97/2000-kompatibel kryptering

Word XP, Word 2003

Svak XOR-kryptering fra eldre versjoner av Word

Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95

Svak XOR-kryptering

Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003

Office 97/2000-kompatibel kryptering

Excel XP, Excel 2003

Svak XOR-kryptering fra eldre versjoner av Excel


Microsoft Office files that are encrypted by AES128 can be opened. Other encryption methods are not supported.