Endre filtilknytning for Microsoft Office-dokumenttyper

For å endre filtilknytningen for Microsoft Office-filetternavn for å åpne filene i LibreOffice eller i Microsoft Office ved hjelp av Microsoft Windows:

  1. I Windows Utforsker, høyreklikk en fil av typen du vil tilordne en annet program.

  2. In the context menu, choose Open with - Choose another app.

  3. In the list of applications that appears, select the program that should open the current type of files. Make sure that “Always use this app” is checked.

    Hvis disse trinnene ikke passer for versjonen din av Microsoft Windows, søk gjennom Hjelp for å finne ut hvordan man forandrer filtilordninger.