Generelle instruksjoner for LibreOffice

Åpne og lagre dokumenter og maler

FĂžrste steg

Bruke Microsoft Office og LibreOffice

SlÄ av automatisk URL-gjenkjenning

Endre tittelen til et dokument

Lagre dokumenter automatisk

Åpne dokumenter

Opening and saving files on remote servers

Endre arbeidsmappe

Lagre dokumenter

Dokumentklassifikasjon

Samarbeide

Lagre dokumenter i andre formater

Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Vise filegenskaper

Relative og absolutte lenker

Beskytte innhold i LibreOffice

Lage og skrive ut etiketter og visittkort

Skrive ut adresseetiketter

Bruke vinduer, menyer og knapper

Bruke sprettoppmenyer

SlÄ utvidede tips pÄ og av

SlÄ av automatisk URL-gjenkjenning

Vise, feste og skjule vinduer

Legge til knapper pÄ verktÞylinjer

Using Toolbars

Bruke Dokumentstruktur for Ă„ komme raskt til objekter

Dokumentstruktur

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet i LibreOffice

Hurtigtaster (LibreOffice Tilgjengelighet)

Kopiere data ved hjelp av dra og slipp eller menykommandoer

Dra og slippe i et LibreOffice-dokument

Dra og slippe i datakildevisningen

Sette inn objekter fra galleriet

Kopiere bilder fra galleriet

Legge til bilder i galleriet

Kopiere bilder mellom dokumenter

Kopiere tegneobjekter til andre dokumenter

Kopiere regnearksomrÄder til tekstdokumenter

Sette inn data fra regneark

Sette inn data fra tekstdokumenter

Sette inn spesialtegn

Datakilder

Jobbe med databaser i LibreOffice

Tabellveiviser

SpĂžrringsveiviser

Skjemaveiviser

Rapportveiviser

Databaseoversikt

Registrere en adressebok

Importere og eksportere data i Base

Importere o g eksportere data i tekstformat

UtfĂžre SQL-kommandoer

SĂžking i tabeller og skjemadokumenter

SĂžke med et skjemafilter

Tabellutforming

Adding a Command Button to a Document

Bruke og redigere databaserapporter

Ta opp endringer (revisjonsmerking)

Registrere og vise endringer

Godta eller avvise endringer

Sammenligne versjoner av et dokument

Flette versjoner

Registrere endringer

Protecting Changes

Versjonsbehandling

Sette opp og endre LibreOffice

Sette opp LibreOffice

Legge til knapper pÄ verktÞylinjer

Sende fakser og sette opp LibreOffice for faksing

Endre ikonstĂžrrelse

Velge mÄleenheter

Endre standardmaler

Endre tekstfargen

Bytt mellom innsettingstilstand og overskrivingstilstand

Diagrammer

Sette inn diagrammer

Redigere diagramtitler

Redigere diagramakser

Legge til tekstur pÄ diagramsÞyler

Redigere diagramforklaringer

Forskjellig

Generelle uttrykk

Internett-uttrykk

SprÄk som bruker kompleks tekstvisning

Sette inn, redigere og lagre punktbilder

Arbeide med grupper

Skrive ut raskere med reduserte data

Vise navigasjonspanelet i Hjelp

SlÄ utvidede tips pÄ og av

Lagre dokumenter i andre formater

Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Sende dokumenter som e-postvedlegg

Lime inn innhold i spesielle formater

Kopiere formatering med formatpenselen

Skriftforming for grafisk tekstkunst

Beskytte innhold i LibreOffice

Velge bilder eller farger som bakgrunn pÄ sider (vannmerke)

Redigere hyperlenker

Sette inn hyperlenker

Redigere bildeobjekter

Velge sprÄk for dokumentet

SlÄ av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Angi det stÞrste utskriftsomrÄdet pÄ en side

Skrive ut i svart-hvitt

Lage avrundede hjĂžrner

Adding Clickable Hotspots to Images

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Versjoner og utgivelsesnummere

Recording a Macro

Tildele skript i LibreOffice

FeilrapporteringsverktĂžyet

Integrere UNO-komponenter

Om digitale signaturer