Redigere bildeobjekter

Velg Vis → Verktøylinjer → Tegning for å åpne verktøylinja Tegning, hvis den ikke allerede er åpen.

Tegneobjekter kan redigeres og endres etter hvert. Tegneobjekter som lages på denne måten, er vektorbilder du kan skalere fritt uten kvalitetstap.

Hvis du vil tegne et rektangel, kan du trykke på rektangelknappen og flytte musepekeren til stedet i dokumentet der du vil ha det ene hjørnet i rektangelet. Trykk med museknappen og hold den nede mens du drar til det motsatte hjørnet i rektangelet. Når du slipper museknappen, settes rektangelet inn i dokumentet. Rektangelet vil være merket, og du kan redigere egenskapene ved hjelp av sprettoppmenyen.

Merknadsikon

To revert to normal mode after creating and editing draw objects, click in an area of the document containing no objects. If you see a drawing cursor, first exit this mode by clicking the Select icon.


Informasjon om de enkelte knappene