Adding Clickable Hotspots to Images

Med Bildekart lar deg legge ved URL-er til bestemte områder, såkalte lenkeområder, i et bilde i dokument ditt. Et bildekart er en gruppe som består av ett eller flere lenkeområder.

Du kan tegne tre slags lenkeområder: rektangler, ellipser og mangekanter. Når du trykker på et lenkeområde, åpnes nettadressen i nettleservinduet eller ramma du angir. Du kan også angi teksten som skal vises når musepekeren hviler på lenkeområdet.

Slik legger du til et klikkbart lenkeområde i et bilde

  1. Plasser markøren der du vil sette inn et bildekart i dokumentet.

  2. Choose Insert - Image, select and insert a bitmap image.

  3. Når du har merket bildet, velger du Rediger → Bildekart. Nå åpnes Bildekartredigering, som viser bildet i bakgrunnen.

  4. Bruk knappene i Bildekartredigering til å tegne et lenkeområde, for eksempel et rektangel, over bildet i bakgrunnen.

    You can see an extended help text on the functions of each icon when you enable Extended Help in - LibreOffice - General.

  5. Skriv inn «Adresse»-URL-en som skal vises i nettleseren når en bruker trykker på lenkeområdet.

  6. Eventuelt kan du også skrive inn «Tekst» som vil bli vist som et tips når brukeren plasserer pekeren på lenkeområdet.

  7. Trykk på «Bruk» for å ta endringene i bruk, og lukk Bildekartredigering.

  8. Lagre dokumentet i LibreOffice- eller HTML-format.

Du kan lagre bildekartet som en fil, som du for eksempel kan laste opp til en nettjener.

Bildekart

Et bildekart er et bilde eller en tekstramme med hyperlenker i. Utvalgte områder i bildekartet fungerer som lenker til andre nettadresser. I funksjonen for bildekart kan du velge lenkeområder, hvor lenkene skal gå til og hvilken tekst som skal vises når musepekeren ligger over området.

Det finnes to typer bildekart. Et bildekart på klienten blir behandlet i den nettleseren som har hentet det ned fra Internett, mens et bildekart på tjeneren blir behandlet på den nettjeneren der nettsiden ligger. Når bildekartet ligger på tjeneren, sender nettleseren koordinatene over til tjeneren, og så svarer et eget program på tjeneren. Når bildekartet ligger på klienten, fungerer lenkeområdet som en vanlig tekstlenke. Da vises nettadressen når du fører musepekeren over bildekartet.

Siden bildekart kan brukes på ulike måter, kan de også lagres i ulike formater.

Bildekartformater

Det er to hovedtyper av bildekart. De som blir behandlet på tjeneren, og de som blir behandlet i nettleseren.

Bildekart på tjeneren

Bildekart på tjeneren vises som et bilde eller en ramme på siden. Når du klikker i bildekartet med musa, blir koordinatene til museklikket sendt over til tjeneren. Et eget program på tjeneren avgjør da hva som skal skje. Det finnes flere ulike måter å gjøre dette på. De to vanligste er:

LibreOffice kan lage begge typer bildekart. Du velger format fra lista Filtype under Lagre som i dialogvinduet Bildekartredigering. Det blir laget egne bildekartfiler som du må laste opp til tjeneren. Du må spørre nettleverandøren eller nettverksadministratoren om hvilken type bildekart som kan brukes på tjeneren, og hvordan du får tilgang til bildekartprogrammet.

Bildekart på klienten

Området i bildet eller rammen som leseren kan trykke på, vises med en lenke til nettadressen, som vises når du fører musepekeren over området. Bildekartet ligger som et slags lag under bildet, og inneholder informasjon om områdene med lenker. Den eneste ulempen med bildekart på klientsiden er at enkelte gamle nettlesere ikke forstår dem. I dag gjelder det svært få, om i det hele tatt noen, Internett-brukere.

Når du lagrer bildekartet, velger du typen SIP → StarView-bildekart. Da blir bildekartet lagret direkte i et format som kan brukes med alle bilder og rammer i dokumentet. Dersom du bare vil bruke bildekartet med ett bilde eller en tekstramme, trenger du ikke lagre det. Etter å ha laget områdene, trykker du bare på Bruk. Bildekartet blir da lagret som HTML-kode rett i nettsiden.