Sette inn hyperlenker

Du kan sette inn hyperlenker på to måter: Som tekst eller som en knapp. Den synlige teksten kan være forskjellig fra URL-en.

Place the text cursor in the document at the point where you want to insert the hyperlink or select the text that you want to put the hyperlink on. Select Hyperlink command from the Insert menu. Alternatively click on the Icon Hyperlink icon on the Standard toolbar. The Hyperlink dialog appears.

Tipsikon

Du kan også sette inn hyperlenker ved å bruke dra og slipp fra dokumentstrukturen. Hyperlenker kan vise til referanser, overskrifter, bilder, tabeller, objekter, mapper eller bokmerker.


Tipsikon

Hvis du vil sette inn en hyperlenke som viser til Tabell1 i en tekst,kan du dra elementet Tabell1 fra Dokumentstruktur og slippe det i teksten. Du kan bare gjøre dette hvis du har valgt dratilstanden Sett inn som hyperlenke i dokumentstrukturen.


Relative og absolutte lenker