Arbeide med grupper

Du kan kombinere flere bildeobjekter til en gruppe, slik at du kan bruke dem som ett enkelt objekt.

Du kan flytte, omforme, endre størrelse på, forvrenge eller gjøre om alle objektene i en gruppe samtidig, og du kan når som helst gå inn i gruppen for å endre de enkelte objektene i gruppen.

Du kan endre egenskapene (linjestørrelse, fyllfarge og mye mer) for alle objektene i en gruppe samtidig, og du kan når som helst gå inn i gruppen for å endre de enkelte objektene i gruppen.

Grupper kan også nøstes, slik at det lages grupper innenfor andre grupper.

Gruppere objekter

 1. Merk alle objektene som skal være i gruppen du vil lage. Hold «Shift»-tasten nede mens du trykker på de enkelte objektene.

 2. Right-click any of the selected objects to open the context menu. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 3. Velg Rediger → Kopier.

  Merknadsikon

  Du kan også velge objekter ved å dra en ramme rundt objektene.


Du kan for eksempel gruppere alle objektene i en firmalogo, slik at du kan flytte og forstørre logoen som ett enkelt objekt.

Når du har gruppert objektene, kan du merke et hvilken som helst objekt i gruppen for å merke hele gruppen.

Gå inn i en gruppe

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Velg Rediger → Kopier.

 3. Nå kan du velge og redigere ett enkelt objekt i gruppen.

I denne tilstanden kan du legge til eller slette objekter i en gruppe.

Objektene som er ikke en del av gruppen, vises nedtonet.

Gå ut av en gruppe

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Velg Rediger → Kopier.

I Draw eller Impress kan du også gå ut av en gruppe ved å dobbeltklikke hvor som helst utenfor gruppen.

Løse opp en gruppe

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Velg Rediger → Kopier.

Nå kan du velge og redigere alle objekter som enkeltobjekter.