Using Toolbars

Some toolbar icons, for example the Font Color icon, can open another toolbar. Click the arrow next to the icon to open a toolbar containing further icons.

You now have a choice: either click the icon that you want to activate, or seize the toolbar by its title bar and drag it while holding down the mouse button.

Verktøylinjer i sammenheng

Noen verktøylinjer åpnes automatisk, avhengig av sammenhengen. Når du for eksempel plasserer musepekeren i en tabell i et tekstdokument, åpnes verktøylinjen Tabell. Når du plasserer musepekeren i et nummerert avsnitt, åpnes verktøylinjen Punkter og nummerering.

Advarselsikon

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Lukke en verktøylinje midlertidig

Trykk på ikonet i verktøylinjas tittellinje, eller velg Lukk verktøylinja i sprettoppmenyen. Verktøylinja blir automatisk vist på nytt neste gang den samme sammenhengen slås på igjen.

Lukke en verktøylinje permanent

While the toolbar is visible, choose View - Toolbars and click the name of the toolbar to remove the check mark.

Vise en lukket verktøylinje

Gjøre en verktøylinje til en flytende verktøylinje

Feste en flytende verktøylinje igjen

Merknadsikon

Feste verktøylinjer og vinduer ved å bruke dra og slipp avhenger av systemets innstillinger for vindushåndtering. Du må sørge for at systemet viser innholdet i vinduet under flytting, istedet for kun å vise den ytre rammen.