Feilrapporteringsverktøyet

Feilrapporteringsverktøyet starter automatisk når et program krasjer.

Feilrapporteringsverktøyet samler inn all informasjon som programutviklerne trenger for å gjøre koden bedre, slik at de kan hindre at den samme feilen oppstår i senere versjoner av programmet. Vi oppfordrer deg til å sende inn feilrapporten som genereres. På denne måten hjelper du oss til å gjøre programvaren bedre.

Starte feilrapporteringsverktøyet

With most program crashes the Error Report Tool will start automatically.

Fylle ut rapporten

I hoveddialogvinduet til feilrapporteringsverktøyet kan du skrive inn ekstra informasjon som kan hjelpe utviklerne til å finne feilen. Hvis feilen for eksempel bare oppstår når du gjør endringer i maskinvaren eller i programvaremiljøet, eller hvis feilen bare oppstår når du klikker på en bestemt knapp, ber vi deg om å ta med informasjon om dette.

Sende feilrapporten

Feilrapporteringsverktøyet bruker HTTP PUT / SOAP-protokollen til å sende rapportdataene. Du kan også skrive inn en beskrivende tekst, slik at man enklere kan finne ut hva som var årsaken til at programmet krasjet. Trykker så på Send.

Advarselsikon

Du vil ikke få noe svar på feilrapporten. Hvis du trenger støtte, bør du heller besøke vårt støtteforum på Internett.


Du kan velge om du vil svare på eventuelle spørsmål fra utviklerne om feilen du beskriver i rapporten. Du kan merke av for denne avkrysningsboksen hvis vil la oss kontakte deg via e-post. Noen ganger gjør vi dette hvis vi trenger mer informasjon for å identifisere og løse problemet. Det er ikke krysset av i denne boksen som standard, så du vil ikke fra e-post fra oss hvis du ikke velger dette selv.

Hvilke data sendes?

Feilrapporten består av flere filer. Hovedfilen inneholder informasjon om feilen som har oppstått, operativsystem og versjon, minnebruk og beskrivelsen du skrev inn. Du kan trykke på knappen Vis rapport i hoveddialogvinduet til feilrapporteringsverktøyet for å se på det som blir sendt i hovedfilen.

Dessuten vil noen standardverktøy i systemet ("dbhhelp.dll" i Windows-systemer, "pstack" i UNIX-systemer) samle inn relevant innhold i minnet og stabelspor. Denne informasjonen sendes også.