Sende dokumenter som e-postvedlegg

Når du arbeider med LibreOffice, kan du sende det gjeldende dokumentet som et vedlegg i e-post.

  1. Velg Fil → Send → E-post dokument

    LibreOffice opens your default e-mail program.

  2. I e-postprogrammet skriver du inn mottakeren, emnet og teksten du vil legge til, og deretter sender du e-posten.

Tipsikon

Hvis du skal sende e-posten til en mottaker som bare har programvare som ikke kan lese dokumenter i OpenDocument-format, kan du sende dokumentet i et vanlig, godseid format.
Hvis du skal sende et tekstdokument, kan du velge Fil → Send → Som Word-dokument i e-post. Hvis du skal sende et regneark, kan du velge Fil → Send → Som Excel-fil i e-post. Hvis du skal sende en presentasjon, kan du velge Fil → Send → Som PowerPoint-presentasjon i e-post.
Hvis du vil sende dokumentet som en skrivebeskyttet fil, kan du velge Fil → Send → Som PDF-fil i e-post.
Ingen av disse kommandoene endrer det gjeldende dokumentet. Det lages en midlertidig kopi av dokumentet i det valgte formatet, som deretter sendes.


Lagre dokumenter