Legge til knapper på verktøylinjer

Slik legger du til en knapp i en verktøylinje:

Open the context menu of the toolbar (right click) and choose Visible Buttons and then select the button you want to display.

Slik legger du til en knapp i lista over synlige knapper:

  1. Velg Verktøy → Tilpass og trykk på fanen Verktøylinjer.

  2. Velg verktøylinja du vil endre, i listeboksen Verktøylinje.

  3. Klikk på Legg til kommandoer, velg den nye kommandoen, og trykk på Legg til.

  4. Hvis du vil, kan du også bruke lista Kommandoer til å endre rekkefølgen elementene vises i. Merk en kommando og bruk knappene pil opp og pil ned til å endre rekkefølgen.

  5. Klikk OK.