Kopiere bilder fra galleriet

Hvis du drar et bilde fra galleriet til et tekstdokument, et regneark eller en presentasjon, settes bildet inn i dette dokumentet.

Hvis du slipper bildet rett over et tegenobjekt, mÄ du vÊre oppmerksom pÄ dette: