Lagre dokumenter

Dette ikonet er for tips om hvordan du kan bruke programmet mer effektivt.

Dokumentet lagres med angitt sti og filnavn til den gjeldende lagringsenheten, som kan være en lokal lagringsenhet eller en lagringsenhet i nettverket eller på Internett. Hvis en fil med samme navn finnes fra før, overskrives den.

Når du lagrer en ny fil for første gang, åpnes dialogvinduet Lagre som. Her kan du skrive inn filnavnet du vil bruke, og velge mappa, stasjonen eller lagringsenheten der du vil lagre fila. Du kan også åpne dette dialogvinduet ved å velge Fil → Lagre som.

Merknadsikon

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


Automatisk filetternavn til filnavnet

Når du lagrer en fil vil LibreOffice alltid legge til filetternavnet i filnavnet, unntatt når fila allerede har et navn som stemmer overens med filtypen. Se lista over ODF-filetternavn.

Noen eksempler for automatiske filetternavn er oppgitt i den følgende tabellen:

Du skriver inn dette filnavnet

Du velger denne filtypen

Filen lagres med dette navnet

min fil

ODF-tekstdokument

min fil.odt

min fil.odt

ODF-tekstdokument

min fil.odt

min fil.txt

ODF-tekstdokument

minfil.txt.odt

min fil.txt

Tekst (.txt)

min fil.txt


Lagre som

Last inn/Lagre → Generelt