Åpne dokumenter

Åpne et eksisterende dokument

  1. Gjør ett av følgende:

    Choose File – Open

Choose File – Open remote file

Do a long click in the Open icon on the standard toolbar and select Open Remote File in the bottom of the list.

  1. Merk filen du vil åpne, og trykk på Åpne.

Begrense hvilke filer som vises

For å begrense hvilke filer som skal vises i dialogvinduet Opna til en bestemt type, vegl filtype i lista Filtype. For å vise alle filene, velg Alle filer.

Markørens plassering

Som regel åpnes alle dokumenter med markøren plassert helt i begynnelsen av dokumentet.

Et unntak skjer når forfatteren av et Writer dokument lagrer og åpner det igjen: Markøren vil fortsatt være der den var da dokumentet ble lagret hvis forfattrens navn var lagret i - LibreOffice - Brukerdata

  1. Trykk Shift + F5 for å sette markøren til siste lagrede posisjon.

Åpne et tomt dokument

Trykk på knappen Ny på Standardverktøylinja eller velg Fil → Ny. Dette åpner et eksemplar av den angitte dokumenttypen.

Hvis du trykker på pilen ved siden av knappen Ny, vises en undermeny der du kan velge en annen dokumenttype.

Fildialogvinduer for systemet eller LibreOffice-dialogvinduer.

På de fleste operativsystemer, kan du bruke systemfildialogvinduet eller LibreOffice-dialogvinduene.

LibreOffice-dialogvinduet støtter filenedlastinger og opplasting ved bruk av sikre HTTPS-tilkoblinger.

Åpne filer fra en vevtjener

Du kan skrive inn en URL i Filnavn-skrivefeltet i dialogvinduetÅpne. URL-en må starte med «file:///», «ftp://» eller «http://».

Hvis du bruker LibreOffice-dialogvinduet, du kan bruke HTTPS://-prefiksen for en sikker tilkoblingen, og du kan lagre et dokument på vevtjeneren.