Lagre dokumenter automatisk

Lage en sikkerhetskopi av fila hver gang du lagrer et dokument

  1. Vel Last inn/Lagre → Generelt.

  2. Merk av for Lag alltid en sikkerhetskopi.

Hvis du har valgt Lag alltid en sikkerhetskopi, lagres den gamle versjonen av fila til mappa for sikkerhetskopier hver gang du lagrer den gjeldende versjonen av fila.

Lagre gjenopprettingsinformasjon hvert n minutt

  1. Velg Last inn/Lagre → Generelt.

  2. Merk av for Lagre gjenopprettingsinformasjon hvert og velg tidsintervallet du vil bruke.

Denne kommandoen lagrer informasjonen som kreves for å gjenopprette det gjeldende dokumentet hvis programmet krasjer. Hvis et program krasjer, vil LibreOffice også prøve å lagre gjenopprettingsinformasjon for alle åpne dokumenter hvis det er mulig.

Lagre som

Last inn/Lagre → Generelt

Feilrapporteringsverktøy