Om digitale signaturer

Anskaffe et sertifikat

Du kan skaffe deg et sertifikat fra en sertifikatutsteder. Om du velger en offentlig institusjon eller it privat firma, er det vanlig å måtte betale for sertifikatet for eksempel når de bekrefter identiteten din. Det er også mulig å få gratis sertifikat for eksempel frå CAcert, som er et «Open Source Project» basert på den stadig mer populære og pålitelige modellen «Web of Trust».

Håndtere sertifikatene dine

Signere et dokument

  1. Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

  2. En meldingsboks gjør deg oppmerksom på at du skal lagre dokumentet. Klikk på Ja for å lagre filen.

  3. Når du har lagret dokumentet, åpnes dialogvinduet Digitale signaturer. Trykk på Legg til for å legge til en offentlig nøkkel i dokumentet.

  4. In the Select Certificate dialog, select your certificate and click OK.

  5. You see again the Digital Signatures dialog, where you can add more certificates if you want. Click OK to add the public key to the saved file.

A signed document shows an icon Icon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.

The result of the signature validation is displayed in the status bar and within the Digital Signature dialog. Several documents and macro signatures can exist inside an ODF document. If there is a problem with one signature, then the validation result of that one signature is assumed for all signatures. That is, if there are ten valid signatures and one invalid signature, then the status bar and the status field in the dialog will flag the signature as invalid.

Signering av makroene i et dokument

Normalt er makroer er del av et dokument. Hvis du signerer et dokument, blir makroene i dokumentet automatisk signert. Hvis du bare vil signere makroene og ikke dokumentet, skal du gjøre dette:

  1. Velg Verktøy → Makroer → Digital signatur.

  2. Legg til signaturen, som beskrevet ovenfor for dokumenter.

When you open the Basic IDE that contains signed macros, you see an iconIcon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.