Databaseoversikt

Jobbe med databaser i LibreOffice

Datakildevisning

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Pü venstre side kan du se Datakildeutforsker. Hvis du velger en tabell eller forespørsel, ser du innholdet i denne tabellen eller forespørsler til høyre. Ved den øverste kanten er verktøylinja Tabelldata.

Datakilder

Adressebok som datakilde

Vis datakildeinnhold

Menylinje for en databasefil

Skjemaer og rapporter

Lag nytt skjemadokument, rediger skjemakontrollelementer, Skjemaveiviser

Skrive inn data i forhold til ĂĽ redigere skjema

Rapportveiviser

Bruke og redigere databaserapporter

Spørringer

Lag ny spørring eller tabellvisning, rediger spørringsstruktur

Spørringsveiviser

Skriv inn, rediger og kopier poster

Tabeller

Lag ny tabell, rediger tabellstruktur, indeks, relasjoner

Tabellveiviser

Skriv inn, rediger og kopier poster