Tabellutforming

Dette avsnittet inneholder informasjon om, hvordan man oppretter en ny databasetabell i utformingsvisning.

√Öpne databasefilen som du √łnsker √• lage en ny tabell i. Klikk p√• ikonet Tabeller. Velg Lag tabell i utformingsvisning for √• lage en ny tabell.

I utformingsvisning kan du nå lage feltene for tabellen din.

Merknadsikon

Hvert felt kan kun akseptere data som svarer til den angitte felttypen. For eksempel er det ikke mulig å skrive inn tekst i et tallfelt. Memofelter i dBASE III-format er henvisninger til internt administrerte tekstfiler, som kan inneholde opp til 64KB tekst.


Du kan skrive inn valgfri Beskrivelse for hvert felt. Teksten for beskrivelsen vil vises som et tips på kolonneoverskriftene i tabellvisningen.

Feltegenskaper

Skriv inn egenskaper for hvert valgte datafelt. Avhengig av databasetypen er visse inndatafasiliteter ikke tilgjengelige.

I feltet Standardverdi, skrives standardinnhold for hver ny datapost inn. Dette innholdet kan senere redigeres.

Angi om feltet kan v√¶re tomt i Oppf√łring p√•krevd-boksen

For Lengde -feltet kan en kombinasjonsboks som inneholder de tilgjengelige valgene vises.

Databaseoversikt