Søke med et skjemafilter

  1. Åpne et skjemadokument som inneholder databasefelter.

    As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

  2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off iconIcon to turn off the design mode.

  3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters iconIcon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  4. Skriv filterbetingelserne i et eller flere felt. Merk at hvis du taster inn filteregenskapene i flere felter, vil betingelsene bli samlet av et logisk OG.

Mer informasjon om jokertegn og operatorer kan finnes i Spørringsutforming.

Hvis du trykker på knappen Bruk skjemabasert filter på verktøylinja Skjemafilter, blir filteret tatt i bruk. Du får se verktøylinja for skjemanavigering og kan søke gjennom postene som er funnet.

Hvis du trykker på Lukk-knappen på verktøylinja for skjemafilter, blir skjemaet vist uten filter.

Click the Apply Filter iconIcon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort iconIcon.

Bruke Filterstruktur

Søking i tabeller og skjemadokumenter