Lage rapporter

En rapport er et tekstdokument som kan vise data i en ordnet rekkefÞlge og formatering. I LibreOffice Base har du valget mellom Ä lage en rapport pÄ egenhÄnd ved bruk av dra og slipp i Rapportbygger-vinduet, eller halvautomatisk ved Ä fÞlge en serie med dialogvinduer i Rapportveiviseren.

Denne lista inneholder informasjon du kan bruke til Ă„ bestemme hvilken metode du bĂžr bruke for dataene dine:

Rapportbygger

Rapportveiviser

Startet med kommandoen «Lag rapport i Utformingsvisning».

Startes med «Lag rapport med veiviser».

Full fleksibilitet med hensyn til bruk av rapportbunntekster og -topptekster, sidetopptekster og -undertekster, eller rapporter med flere spalter.

Bruker en Writer-mal for Ă„ lage et rapportdokument.

Brug dra og slipp for Ă„ plassere datapostfelter eller andre utformingselementer som bilder eller linjer.

Velg blant flere muligheter for Ă„ ordne dataposterne.

Lager et Ăžyeblikksbilde av dataene. For Ă„ se en oppdateret rapport, utfĂžr den samme rapport igjen for Ă„ lage et nytt Writer-dokument med de opdaterte dataene.

Du kan velge Ä lage et Þyeblikksbilde med faste data eller en «Þyeblikks»-rapport med referanser til de aktuelle dataene pÄ det tidspunktet da du Äpnet databasen.

Lagrer rapporten som et Writer-tekstdokument, med informasjon om og hvordan rapporten lages.

Lagrer rapporten og informasjonen om Ă„ lage rapporten i Base-filen.

Velg Åpne i sprettoppmenyen eller dobbeltklik pĂ„ rapportnavnet for Ă„ lage en ny rapport med de gjeldende dataene.

Velg Åpne i sprettoppmenyen eller dobbeltklik pĂ„ rapportnavnet for Ă„ se det statiske Ăžyebliksbildet av dataene fra fĂžrste oprettelsestidspunkt, eller for Ă„ lage en ny rapport med de aktuelle dataene. Dette avhenger av det siste valget i veiviseren.

Velg Rediger i sprettoppmenyen for et rapportnavn, for Ă„ Ă„pne Rapportbygger-vinduet med rapportinformasjonen innlastet.

Velg Rediger i sprettoppmenyeb for et rapportnavn, for Ă„ endre Writer-malen som ble brukt til Ă„ lage rapporten.


Lage en ny rapport manuelt i Utformingsvisning.

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye rapporten i.

  2. Trykk pÄ Rapporter i venstre felt i databasevinduet.

  3. Klikk pÄ Lag rapport i Utformingsvisning.

  4. FĂžlg anvisningene i veiviseren Rapportbygger.

Lage en ny rapport med Rapportveiviser

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye rapporten i.

  2. Trykk pÄ Rapporter i venstre felt i databasevinduet.

  3. Trykk pÄ Lag rapport med veiviser.

  4. FĂžlg stegene i Rapportveiviseren for Ă„ lage rapporten.