Registrere og slette en database

Data fra hvilken som helst databasefil kan bli registrert i LibreOffice. Å registrerer en database betyr at du, forteller LibreOffice hvor dataene er plassert, hvordan de er organisert, hvordan de kan hentes og så videre. Når databasen er registert, kan du bruke Vis → Datakilde i menyen for å få tilgang til datapostene fra tekstdokumenter og regneark.

Registrere en eksisterende databasefil:

  1. Vel LibreOffice Base → Databaser.

  2. Trykk på Ny og velg databasefilen.

Fjerne en registrert database fra LibreOffice

  1. Vel LibreOffice Base → Databaser

  2. Merk databasefilen og trykk på Slett.