Sette inn data fra tekstdokumenter

Du kan sette inn tekst i andre dokumenttyper, som for eksempel regneark og presentasjoner. Vær oppmerksom på at det er en forskjell når du setter inn tekst i et tekstfelt, i en regnearkcelle og i disposisjonsvisning i en presentasjon.

Ikon

Du kan velge formatet som brukes når du limer inn innhold fra utklippstavla, ved å trykke på pila ved siden av knappen Lim inn på standardverktøylinja, eller ved å velge Rediger → Lim inn utvalg og deretter velge formatet du vil bruke.

Kopiere tekst med dra og slipp

Sette inn data fra regneark

Kopiere tegneobjekter til andre dokumenter