Kopiere tegneobjekter til andre dokumenter

I LibreOffice kan du kopiere tegneobjekter pÄ tvers av tekst-, regneark- og presentasjonsdokumenter.

  1. Merk tegneobjektet eller -objektene.

  2. Kopier tegningen til utklippstavla, for eksempel ved Ă„ bruke + C.

  3. Bytt til det andre dokumentet og plasser markĂžren der du vil sette inn tegneobjektet.

  4. Sett inn tegningen, for eksempel ved Ă„ bruke + V.

Sette inn i et tekstdokument

Et tegneobjekt som settes inn, forankres til det gjeldende avsnittet. Du kan endre forankringen ved Ä merke objektet og trykke pÄ knappen Endre forankring i verktÞylinja OLE-objekt eller verktÞylinja Ramme. NÄ Äpnes en sprettoppmeny der du kan velge type forankring.

Sette inn i et regneark

Et tegneobjekt som settes inn, forankres til den gjeldende cellen. Du kan endre forankringen mellom cellen og siden ved Ä merke objektet og trykke pÄ knappen Endre forankring Ikon.