Bruke sprettoppmenyer

Du kan Äpne sprettoppmenyen til et objekt ved Ä trykke pÄ det med museknapp for Ä velge det, og sÄ . Noen sprettoppmenyer kan Äpnes selv om objektet ikke er valgt. Du finner sprettoppmenyer overalt i LibreOffice.