Redigere diagramtitler

Slik redigerer du en diagramtittel du har satt inn i et LibreOffice-dokument:

  1. Dobbeltklikk på diagrammet.

    En grå kant vises rundt diagrammet, og menylinja vil nå inneholde valg du kan bruke til å redigere objektene i diagrammet.

  2. En grå kant vises rundt diagrammet, og menylinja vil nå inneholde valg du kan bruke til å redigere objektene i diagrammet.

    If no title text exists, choose Insert - Titles to enter the text in a dialog.

  3. Du kan flytte tittelen ved å klikke på den og dra den med musa.

  4. Hvis du vil endre formateringa til hovedtittelen, velger du Format → Tittel → Hovedtittel. Nå åpnes dialogvinduet Overskrift.

  5. Bruk fanene i dialogvinduet til å gjøre endringene du vil bruke.

  6. Trykk OK. I dokumentet, trykk utenfor diagrammet for å avslutte diagramredigeringstilstand.