Redigere diagramforklaringer

Slik redigerer du en diagramforklaring:

  1. Dobbeltklikk på diagrammet.

    En grå kant vises rundt diagrammet, og menylinja vil nå inneholde valg du kan bruke til å redigere objektene i diagrammet.

  2. Velg Format → Forklaring eller dobbeltklikk på forklaringa. Nå åpnes dialogvinduet Forklaring.

  3. Bruk fanene i dialogvinduet til å gjøre endringene du vil bruke, og velg deretter OK.

Merknadsikon

Når du skal merke en forklaring, dobbeltklikker du først på diagrammet (se steg 1), deretter klikker du på forklaringa. Nå kan du bruke musa til å flytte forklaringa til et annet sted i diagrammet.