Sette inn linjeskift i celler

Sette inn linjeskift i celler i LibreOffice Calc-regneark

  1. For å sette inn linjeskift i en regnearkscelle, trykk + Enter.

    Dette vil bare virke med skrivemerket for tekstredigering inne i cellen, ikke i inndatalinja. Dobbeltklikk i cellen og deretter enkeltklikk plassen i teksten der du vil sette inn linjeskift.

Merknadsikon

Du kan søke etter tegnet for ny linje (\n) på vanlig måte i "Finn og Erstatt". Du kan bruke funksjonen CHAR (10) for å sette inn et linjeskift i en tekstformel.


Formatere LibreOffice Calc automatisfor automatisk k linjebryting wrapping

  1. Velg cellene du vil bruke automatisk linjebryting på.

  2. Velg Format → Celler → Justering.

  3. Merk av for Bryt tekst automatisk.

Sette inn linjeskift i tabeller i LibreOffice Writer-tekstdokumenter

  1. I tekstdokumenter kan du sette inn et linjeskift i en celle i en tabell ved å trykke Enter.

Et automatisk linjeskift vil bli utført når du skriver inn tekst som går utover slutten i hver celle.