Angi kantlinjer for avsnitt

Angi en innebygget kantlinjestil

 1. Sett skrivemerket i avsnittet du vil velge en kantlinje for.

 2. Velg Format → Avsnitt → Kantlinjer.

 3. Velg en av standardstilene for kantlinjer under Standard.

 4. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantlinjestilen i Linje. Disse innstillingene brukes på alle kantlinjer som tilhører den valgte stilen.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Velg OK for å bruke endringene.

Angi en tilpasset kantlinjestil

 1. Velg Format → Avsnitt → Kantlinjer.

 2. I Selvvalgt velges kanten(e) du vil vise i et vanlig oppsett. Klikk på en av kantene i forhåndsvisningen for å velge den eller velge den bort.

 3. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantlinjestilen i Linje. Disse innstillingene brukes på alle kantlinjer som tilhører den valgte stilen.

 4. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Velg OK for å bruke endringene.