Velge bilder eller farger som bakgrunn på sider (vannmerke)

  1. Velg Format → Side.

  2. Velg en farge eller et bilde du vil bruke i bakgrunnen, på fanen Bakgrunn.

    Merknadsikon

    I regneark vises denne bakgrunnen bare på utskrifter, bak celler som ikke er formatert på andre måter.


Fanen Bakgrunn

Bakgrunner i tekst

Bakgrunner i regneark