Tilgjengelighet i LibreOffice

De følgende tilgjengelighetsfunksjonene inngår i LibreOffice:

Merknadsikon

Legg merke til at støtte for tigjengelighet baseres på Java teknologi for kommunikasjon med hjelpeprogram for brukerer med funksjonsbegrensinger. Dette innebærer at oppstarten av programmet kan ta noe ekstra tid, da JRE (Java Runtime Environment) må aktiveres først.


→ LibreOffice → Vis

→ LibreOffice → Programfarger

→ LibreOffice → Tilgjengelighet