Første steg

Bruke eksempler og maler til å forenkle arbeidet

I LibreOffice finnes det mange eksempeldokumenter og maler som kan brukes direkte. Du får tilgang til disse ved å velge Filer → Ny → Maler eller ved å trykke Skift+ + N.

Når du åpner en av malene, blir et nytt dokumentet opprettet basert på denne malen.

Click the Browse online templates button in the dialog to select and download more templates.

Når du åpner en av disse malene, opprettes et nytt dokument basert på dette. Du kan også bruke de forskjellige veiviserene (i Fil-menyen) for å lage egne.

Arbeide med LibreOffice