Verktøylinjer

I et databasefilvindu, ser du følgende verktøylinjer.

Tabell

Åpne databaseobjekt

Åpne den valgte tabellen for å endre, redigere eller slette poster.

Rediger

Åpner den valgte tabellen for å endre strukturen.

Slett

Sletter den valgte tabellen.

Gi nytt navn

Gir nytt navn til den valgte tabellen.

Spørring

Åpne databaseobjekt

Åpner den valgte spørringa for å lage, redigere eller slette poster.

Rediger

Åpner den valgte spørringa for å endre dens struktur.

Slett

Sletter den valgte spørringa

Gi nytt navn

Gir nytt navn til den valgte spørringa.

Skjema

Åpne databaseobjekt

Åpner det valgte skjemaet for å lage, redigere eller slette poster.

Rediger

Åpner det valgte skjemaet for å endre utformingen.

Slett

Sletter det valgte skjemaet.

Gi nytt navn

Gir nytt navn til det valgte skjemaet.

Rapport

Åpne databaseobjekt

Åpner den valgte rapporten for å lage, redigere eller slette poster.

Rediger

Åpner den valgte rapporten for å endre utformingen.

Slett

Sletter den valgte rapporten.

Gi nytt navn

Gir nytt navn til den valgte rapporten.