Tabellveiviser → Lag tabell

Skriv inn et tabellnavn og angi om du vil forandre tabellen et at veiviseren er ferdig.

Tabellnavn

Angir tabellnavnet.

Katalog over tabellen

Velg katalogen for tabellen. Dette valget er kun tilgjengelig hvis databasen støtter kataloger.

Skjema av tabellen

Velg skjemaet for tabellen. Dette valget er kun tilgjengelig hvis databasen støtter skjemaer.

Endre tabellutformingen

Velg for å lagre og endre tabellutformingen.

Sett inn data med en gang

Velg for å lagre tabellutformingen og åpne tabellen for å skrive inn data.

Lag et skjema basert på denne tabellen

Kryss av for å lage et skjema basert på denne tabellen. Skjemaet blir laget i et tekstdokument med de sist brukte innstillingene i Skjemaveiviseren.

Tabellveiviser