Tabellveiviser → Angi primærnøkkel

Angir et felt i tabellen, som kan brukes som en primærnøkkel.

Opprett en primærnøkkel

Kryss av for å lage en primærnøkkel. Dette legger til en primærnøkkel til hver databasetabell for å entydig kunne identifisere hver post. For noen databasesystemer i LibreOffice er en primærnøkkel påkrevd for å redigere tabellene.

Legg automatisk til en primærnøkkel

Kryss av for å automatisk legge til en primærnøkkel som et ekstra felt.

Bruk et eksisterende felt som en primærnøkkel

Velg for å bruke et eksisterende felt med unike verdier som primærnøkkel.

Feltnavn

Velg feltnavnet.

Autoverdi

Velg for å automatisk sette inn en verdi og øke feltverdien for alle nye poster. Databasen må støtte automatisk øking for å bruke Autoverdi-funksjonen.

Angi primærnøkkel med flere felt

Velg for å lage en primærnøkkel fra en kombinasjon av flere eksisterende felter.

Tilgjengelige felter

Velg et felt og trykk > for å legge det til i primærnøkkelfeltlista.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pila peker på.

<

Trykk for å flytte de valgte feltene til boksen pila peker på.

Primærnøkkelfelter

Velg et felt og klikk < for å fjerne det fra primærnøkkelfeltlista. Primærnøkkelen opprettes fra en sammenslåing av feltene i lista, fra topp til bunn.

Tabellveiviser → Lag tabell