Tabellveiviser → Sett typer og formater

Angir feltinformasjonen for de valgte feltene dine.

Valgte felt

Velg et felt for å redigere feltinformasjonen.

^

Trykk for å flytte det valgte feltet opp en plass i lista.

v

Trykk for å flytte det valgte feltet ned en plass i lista.

-

Fjern det valgte feltet fra listeboksen.

+

Legg til et nytt datafelt i listeboksen.

Feltinformasjon

Feltnavn

Viser navnet på det valgte datafeltet. Det er mulig å skrive inn et nytt navn.

Felttype

Velg en felttype.

Autoverdi

Hvis satt til Ja, blir verdiene for dette datafeltet opprettet av databasemotoren.

Inntasting nødvendig

Hvis satt Ja, må ikke dette feltet være tomt.

Lengde

Angir antall tegn for datafeltet.

Antall desimaler

Angir antallet desimaler for datafeltet. Dette valget er kun tilgjengelig for numeriske felt eller desimalfelt.

Standardverdi

Angi standardverdien for et «Ja/Nei»-felt.

Auto-øking-setning

Skriv inn SQL-kommandoangiver som forteller datakilden at den skal auto-øke et gitt heltallsdatafelt. Et eksempel, følgende MySQL-setning bruker «AUTO_INCREMENT»-uttrykket for å øke «id»-feltet hver gang setningen lager et datafelt:

CREATE TABLE «table1» («id» INTEGER AUTO_INCREMENT)

For dette eksempelet, må du skrive inn AUTO_INCREMENT i Auto-øking-setningsboksen.

Tabellveiviser → Angi primærnøkkel