Tabellveiviser → Velg felt

Velg felter fra de medfølgende eksempeltabeller som utgangspunkt for å opprette din egen tabell.

Forretning

Velg forretningskategorien for å kun se eksempler fra dette området.

Privat

Velg privatkategorien for å kun se private eksempeltabeller.

Eksempeltabeller

Velg en av eksempeltabellene. Velg felter fra denne tabellen fra listeboksen til venstre. Gjenta dette helt til du har alle feltene du har behov for.

Tilgjengelige felter

>Viser en liste over navnene til databasefeltene i den valgte tabellen eller spørringa. Trykk for å velge et felt eller hold nede «Shift» eller «»-tasten mens du trykker for å velge mer enn ett felt.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pila peker på.

>>

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pila peker på.

<

Trykk for å flytte de valgte feltene til boksen pila peker på.

<<

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pila peker på.

^

Trykk for å flytte det valgte feltet opp en plass i lista.

v

Trykk for å flytte det valgte feltet ned en plass i lista.

Valgte felt

Viser alle felt som vil bli tatt med i den nye tabellen.

Tabellveiviser → Sett typer og formater