Sortering og gruppering

I dialogvinduet for Sortering og gruppering i Rapportbyggeren, kan du angi at feltene som skal sorteres i rapporten din, og feltene som skal holdes sammen for å forme en gruppe. Hvis du grupperer rapporten etter et bestemt felt, vil alle postene med den samme verdien i det feltet bli beholdt sammen i en gruppe.

Boksen Gruppe viser feltene i en rekkefølge fra topp til bunn. Du kan velge hvilket som helst felt, klikke på knappene Flytt opp eller Flytt ned for å flytte dette feltet opp eller ned i lista.

Sortering og gruppering vil bli lagt til i rekkefølgen fra topp til bunn.

Som standard blir en ny gruppe oppretta på hver forandrede verdi i post fra det valgte feltet. Du kan forandre denne egenskapen avhengig av felttypen:

  1. For tekstfelt, kan du velge prefikstegn og skrive inn et antall med tegn i tekstboksen under. Postene som er identiske med antall tegn vil bli gruppert sammen.

  2. For tid og datofelt, kan du gruppere postene etter samme år, kvartal, måned, uke, dag, time, eller minutt. Du kan i tillegg angi en intervall for uker og timer: 2 ukers gruppers data i halvukesgrupper, 12 timers gruppedata i halvdagsgrupper.

  3. For felter av typen Autonummer, Valuta, eller Nummer, kan du angi en intervall.

Når du angir å holde noen poster samlet på den samme siden, har du tre valg:

  1. Nei - det tas ingen hensyn til sidebegrensninger.

  2. Hele gruppa - skriver gruppetoppteksten, detaljdelen, og gruppebunnteksten på samme side.

  3. Med første detalj - skriver bare gruppetoppteksten på en side hvis den første detaljposten også kan skrives på den samme sida.