Rapportbyggeren

Rapportbyggeren er et verktøy for å lage dine egne databaserapporter. I motsetning til Rapportveiviseren, kan Rapportbyggeren brukes for å lage rapporten slik du vil ha den. Den opprettede rapporten er et Writer-dokument som du også kan redigere.

Merknadsikon

For å kunne bruke rapportbyggeren må denne utvidelsen være installert. I tillegg må også JRE (Java Runtime Environment) være installert og avkrysset i LibreOffice.


For å installere JRE-programvaren

Rapportbyggeren krever en installert Java Runtime Environment (JRE).

 1. Vel → LibreOffice→ Avansert.

 2. Vent inntil et minutt, mens LibreOffice samler informasjon om den installerte Java-programvaren på systemet ditt.

  Hvis en nylig JRE-versjon blir funnet på systemet ditt, vil du se en oppføring i listen.

 3. Klikk tilvalgknappen foran oppføringen forå slå på denne JRE-versjonen for bruk i LibreOffice.

 4. Pass på at Bruk et Java-kjøremiljø er slått på.

Hvis det ikke finnes en JRE-versjon på datamaskinen, åpne nettleseren og last ned JRE-programvaren fra http://www.java.com. Installer JRE-programmet. Start LibreOffice på nytt og åpne → LibreOffice → Avansert igjen.

For å åpne Rapportbyggeren

 1. Åpne en Base-fil eller lag en ny database. Databasen må inneholde minst en tabell med minst et datafelt and primærnøkkelfelt.

 2. Klikk ikonet Rapporter i vinduet til Base, velg Lag rapport i Uformingsvisning.

  Vinduet Rapportbygger åpnes.

Rapportbyggeren er delt inn i tre deler. På toppen kan du se menyen, med verktøylinjene under.

På høyre kan du se vinduet Egenskaper med verdier for det valgte objektet.

Venstre del av Rapportbyggeren er visningen, denne er igjen delt inn i tre deler, fra topp til bunn:

 1. Sideoverskrift - dra kontrollelementfelter med fast tekst til sideoverskrifta.

 2. Detalj - dra og slipp databasefelta inn i detaljområdet.

 3. Sidebunntekst - dra og slipp kontrollelementfelt med fast tekst inn i området for sidebunnteksten.

For å sette inn ytterligere en Rapportoverskrift og Rapportavslutning-område, velg Rediger → Sett inn Rapportoverskrift/avslutning. Disse områdene inneholder teksten som vises på starten og slutten av hele rapporten.

Klikk ikonet «-» foran et områdenavn for å folde det ut til en linje i visningen for Rapportbyggeren. Ikonet «-» forandres til en «+», og du kan klikke dette for å utvide dette området igjen.

Du kan sette inn databasefelter by dra og slipp i Detalj-området. Se seksjonen «Sette inn felt i rapporten» under.

I tillegg, kan du klikke Etikettfeltet eller ikonet Tekstboks i verktøylinja, dra deretter et rektangel i Sideoverskriften og Sideavslutningen-området, for å angi en tekst som er den samme på alle sider. Skriv inn teksten i Etikettboksen for den tilhørende vinduet Egenskaper. Du kan også legge til grafikk ved å bruke ikonet Grafikk.

For å koble rapporten til en databasetabell

 1. Beveg musa til vinduet Egenskaper. Du ser to faner, Generelt og Data.

 2. På fanen Data, klikk Innhold for å åpne kombinasjonsboksen.

 3. Velg tabellen som skal brukes for å lage rapporten.

 4. Etter valg av tabellen, trykk Tabulator for å forlate boksen Innhold.

Vinduet Legg til felt åpnes automatisk og viser alle felt i den valgte tabellen.

For å sette inn felt i rapporten

Vinduet Legg til-felt hjelper deg med å sette inn tabellpostene i rapporten. Klikk på ikonet Legg til felt i verktøylinja for å åpne vinduet Legg til felt.

 1. Dra og slipp feltnavnene en etter en fra vinduet Legg til felt i området Detalj i rapporten. Plasser feltene som du liker. Bruk ikonene i verktøylinja for å justere feltene.

  Det er ikke mulig å overlappe feltene. Hvis du slipper et tabellfelt på Detalj-området, blir det satt inn en etikett og en tekstboks.

 2. Du kan også sette inn tekst som skal være den samme på alle sidene i rapporten. Klikk på ikonet «Etikettfelt»Ikon og dra et rektangel i området for topptekst eller bunntekst. Rediger egenskapene for etiketten slik at han viser den ønskede teksten.

Etter å ha satt inn felt i Detalj-visningen, er rapporten klar for kjøring.

For å kjøre en rapport

 1. Klikk på ikonet «Kjør rapport» Icon på verktøylinja.

Et Writer-dokument åpnes og vises rapporten du har laget, som inneholder alle verdiene i databasetabellene som du har satt inn.

Hvis databaseinnholdet ble forandret, kjør rapporten igjen for å oppdatere resultatrapporten.

For å redigere en rapport

Først må du bestemme om du vil redigere den opprettede rapporten, som er et fast Writer-dokument, eller om du vil redigere Rapportbyggerens visning og opprette en ny rapport basert på den nye utformingen.

The Writer document is opened read-only. To edit the Writer document, click Edit Document on the information bar, or choose Edit - Edit Mode.

Hvis du vil redigere Rapportbyggerens visning, du kan forandre noen av de tilhørende egenskapene.

Klikk i Detalj-området. Klikk så vinduet Egenskaper, forandre noen egenskaper, for eksempel bakgrunnsfargen.

Når du er ferdig, klikk på symbolet «Kjør rapport» Ikon for å lage en ny rapport.

Hvis du lukker Rapportbyggeren, vil du bli spurt om rapporten skal lagres. Klikk, Ja, gi rapporten et navn, og klikk OK.

Sortere rapporten

Uten sortering eller gruppering, vil postene bli satt inn i rapporten i den rekkefølgen de blir hentet ut fra databasen.

 1. Åpne rapportbyggervisingen og klikk på symbolet «Sortering og gruppering» Ikon på verktøylinja for å få opp dialogvinduet Sortering og gruppering.

 2. I Gruppeboksen, klikk feltet som du vil ha som det første sorteringsfeltet, og sett egenskapen for Sortering.

 3. Kjør rapporten.

Gruppering

 1. Åpne rapportbyggervisingen og klikk på symbolet «Sortering og gruppering» Ikon på verktøylinja for å få opp dialogvinduet Sortering og gruppering.

 2. I Gruppe-boksen, åpne Gruppeoverskrift-listeboksen og velg å vise en gruppeoverskrift.

 3. Klikk på ikonet «Legg til felt» Icon for å åpne vinduet «Legg til felt».

 4. Dra og slipp feltoppføringa som du ønsker å gruppere i gruppeoverskriftseksjonen. Dra og slipp deretter den gjenstående feltene i Detalj-området.

 5. Kjør rapporten. Rapporten viser de grupperte postene.

Hvis du vil sortere og gruppere, åpne Rapportbyggerens visningen, åpne så dialogvinduet Sortering og Gruppering. Velg å vise Gruppeoverskrift for feltene som du vil gruppere, og velg å gjemme Gruppeoverskriften for feltet som du vil sortere. Lukk vinduet Sortering og Gruppering og kjør rapporten.

Oppdater og skriv ut dataene dine

Når du setter inn nye data eller redigerer data i tabellen, vil en ny rapport vise de oppdaterte dataene.

Klikk på ikonet «Rapporter»Icon og dobbeltklikk på den sist lagrede rapporten. Det blir da lagd et nytt Writer-dokument som viser de nye dataene.

For å skrive ut en rapport, velg Fil → Skriv ut fra Writer-dokumentet.