Spørringsveiviser → Aliaser

Tildeler aliaser til feltnavn. Aliaser er valgfrie og kan gir mer brukervennlige navn, som blir vist i stedet for feltnavn. For eksempel kan et alias brukes, når felter fra forskjellige tabeller har det samme navn.

Alias

Skriv inn aliaset for feltnavnet.

Spørringsveiviser → Oversikt