Spørringsveiviser → Grupperingsbetingelser

Angir betingelsene for å gruppere spørringen. Datakilden må støtte SQL-syntaksen «GROUP BY» for å ta i bruk denne siden i veiviseren.

Sammenlign følgende

Velg for å gruppere spørringa etter alle vilkårene ved å bruke en logisk OG.

Sammenlign følgende

Velg for å gruppere spørringa etter et av vilkårene ved å bruke en logisk ELLER.

Feltnavn

Velger feltnavnet for grupperingsvilkåret.

Vilkår

Velger vilkåret for grupperinga.

Verdi

Skriv inn verdien for grupperingsvilkåret.

Spørringsveiviser → Aliaser