Spørringsveiviser

Veiviseren for spørringer hjelper deg med å utforme en databasespørring. Spørringer som er lagret kan bli brukt igjen senere, enten via det grafiske brukergrensesnittet eller som en automatisk opprettet SQL-kommando.

Spørringsveiviser → Feltvalg

Angir tabellen som spørringa skal lages for, og de feltene du vil ta med i spørringa.

Spørringsveiviser → Sorteringsrekkefølge

Angir sorteringsrekkefølgen for datapostene i spørringa.

Spørringsveiviser → Søkebetingelser

Angir søkebetingelsene for filtrering av spørringen.

Spørringsveiviser → Detaljer eller oppsummering

Angir om alle dataposter for spørringa skal vises, eller bare resultatene av resultatmengdefunksjonene.

Denne siden blir bare vist når det er numeriske felter i spørringen, som tillater bruken av resultatmengdefunksjoner.

Spørringsveiviser → Gruppering

Angir om spørringen kan grupperes. Datakilden må støtte SQL-syntaksen «ORDER BY» for å ta i bruk denne siden i veiviseren.

Spørringsveiviser → Grupperingsbetingelser

Angir betingelsene for å gruppere spørringen. Datakilden må støtte SQL-syntaksen «GROUP BY» for å ta i bruk denne siden i veiviseren.

Spørringsveiviser → Aliaser

Tildeler aliaser til feltnavn. Aliaser er valgfrie og kan gir mer brukervennlige navn, som blir vist i stedet for feltnavn. For eksempel kan et alias brukes, når felter fra forskjellige tabeller har det samme navn.

Spørringsveiviser → Oversikt

Skriv inn et navn til spørringen, og angi om du vil vise eller redigere spørringen etter at veiviseren er avsluttet.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Fullfør

Alle endringene tas i bruk, og veiviseren lukkes.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Spørringsveiviser → Feltvalg