Verktøy

Menyen «Verktøy» for et databasevindu.

Relasjoner

Åpner dialogvinduet Relasjonsutforming, og kontrollerer om databasekoblinga støtter relasjoner.

Brukeradministrering

Åpner dialogvinduet «Brukeradministrering» hvis databasen støtter dette.

Tabellfilter

Åpner dialogvinduet «Tabellfilter», der du kan angi hvilke tabeller i databasen som skal vises eller skjules.

Velg de tabelleene som du vil filtrere i lista Filter.

Hvis du velger den øverste tabellen i et hierarki, blir alle tabellene i hierarkiet valgt.

Hvis du velger en tabell, som er på et lavere nivå i hierarkiet, blir tabellene over den i hierarkiet, ikke valgt.

SQL

Åpner dialogvinduet «SQL», der du kan skrive inn SQL-setninger.