Sett inn

Menyen «Sett inn» for et databasevindu.

Skjema

Ă…pner et nytt tekstdokument i skjemamodus.

Rapport

Starter Rapportbyggeren for den valgte tabellen, utsnittet eller spørringa.

Spørring (utformingsvisning)

Åpner en ny spørring i utformingsmodus.

Spørring (SQL-visning)

Åpner en ny spørring i SQL-modus.

Tabellutforming

Ă…pner utformingsvisningen for tabeller.

Utsnittsutforming

Ă…pner et nytt utsnitt i utformingsmodus.

Utsnitt (enkelt)

Ă…pner et nytt utsnitt i SQL-modus.

Mappe

Ă…pner et dialogvindu der du kan lagre en ny mappe i databasefila.