JDBC-tilkobling

Angi innstillinger for å få tilgang til en JDBC-database.

JDBC-eksempler

Du kan bruke en JDBC-driverklasse for å koble til en JDBC-database fra LibreOffice. Driverklassen leveres av databaseprodusenten. To eksempler på JDBC-databaser er Oracle og MySQL.

Merknadsikon

Drivarklassene må være lagt til LibreOffice i → LibreOffice → Avansert.


Oracle-database

Du kan bruke en JDBC-driver for å få tilgang til en Oracle-databse fra Solaris eller Linux. For tilgang til databasen fra Windows, trenger du en ODBC-driver.

I boksen URL til datakilde, kan du skrive inn plasseringa av Oracle-databasetjeneren. Syntaksen for URL-en avhenger av databasetypen. Se på dokumentasjonen som kom med JDBC-driveren for flere opplysninger.

For en Oracle-database er syntaksen for URL-en:

oracle:tynn:@vertnavn:port:database_navn

MySQL-database

Driveren for MySQL-databasen er tilgjengelig på nettstedet til MySQL.

Syntaksen for en MySQL-database er:

mysql://vertnavn:port/database_navn

Datakilde-URL

Skriv inn adressen til databasen. Hvis du for eksempel bruker MySQL JDBC-driveren, kan du skrive inn <Servername><name of the database>«jdbc:mysql://tjenernavn/databasenavn». For mer informasjon om JDBC-driveren kan du lese dokumentasjonen som fulgte med driveren.

JDBC-driverklasse

Skriv inn navnet på JDBC-datakilden.

Advarselsikon

Før du kan bruke en JDBC-driver må du legge til klassestien. Velg → LibreOffice → Avansert og trykke knappen Klassesti. Start LibreOffice på nytt når informasjonen er lagt til.


Testklasse

Test koblingen med gjeldende innstillinger.

Autentisering

Databaseveiviser