Indeksoppsett

Dialogvinduet Indeksutforming lar deg redigere indeksene for den gjeldende tabellen.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabeller i et databasefilvindu. Velg så Sett inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger


Tabellutforming

Indeksliste

Viser de tilgjengelige indeksene. Velg en indeks fra lista for å redigere den. Detaljene for den valgte indeksen vil bli vist til høyre i dialogvinduet.

Ny indeks

Lag en ny indeks

Slett gjeldende indeks

Sletter gjeldende indeks.

Gi nytt navn til gjeldende indeks

Endre navnet til den gjeldende indeksen.

Lagre gjeldende indeks

Lagre den gjeldende indeksen i datakilden.

Nullstill gjeldende indeks

Tilbakestill den gjeldende indeksen til innstillingene den hadde før dette dialogvinduet ble åpnet.

Indeksopplysninger

Så fort du forandrer en opplysning i den gjeldende indeksen og velger en annen indeks, blir forandringene umiddelbart sendt videre til datakilden. Du kan kun forlate dialogvinduet eller velge en annen indeks hvis forandringen ble kvittert for av datakilden. Du kan forøvrig angre forandringen ved å klikke på ikonet Nullstill gjeldende indeks.

Unik

Angir om den gjeldende indeksen kun skal tillate unike verdier. Kryss av for Unik hvis du vil hindre dobbeltoppføringer og sørge for dataintegritet.

Felter

Dialogvinduet Felter viser en liste med felter i den gjeldende tabellen. Du kan også velge flere felter. For å fjerne et felt fra markeringa, velg det tomme elementet ved begynnelsen av lista.

Indeksfelt

Viser en liste med alle feltene i gjeldende tabell. Du kan velge mer enn ett felt.

Sorteringsrekkefølge

Angir sorteringsrekkefølgen.

Lukk

Lukker dialogvinduet.