Tabellutforming

I Tabelloppsett vinduet kan du opprette nye tabeller eller redigere strukturen i en tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabelle ii et databasefilvindu. Velg så Sett inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger


Databaseoversikt

Tabellutforming

Vinduet har sin egen menylinje. Den inneholder også følgende nye kommando: Indeksoppsett

Område for tabellvalg

I dette området velger du tabellstrukturen.

Feltnavn

Angi navnet på datafeltet. Vær oppmerksom på begrensningene i databasen. Dette kan for eksempel være lengden på navnet og bruk av spesialtegn eller mellomrom.

Felttype

Angir felttypen.

Beskrivelse

Angir en valgfri beskrivelse.

Radoverskriftene inneholder følgende kommandoer på sprettoppmenyen:

Klipp

Klipper ut den valgte raden til utklippstavla.

Kopier

Kopiere den valgte raden til utklippstavla.

Lim inn

Limer inn innholdet fra utklippstavla

Slett

Sletter de valgte radene.

Sett inn rader

Setter inn en tom rad over den nåværende, hvis tabellen ikke har blitt lagret. Setter inn en en tom rad på slutten av tabellen hvis tabellen har blitt lagret.

Primærnøkkel

Hvis denne kommandoen har et avkrysningsmerke, er datafeltet i denne linja en primærnøkkelen. Du slår av/på statusen for denne kommandoen ved å trykke på det. Kommandoen er kun synlig hvis datakilden støtter bruk av primærnøkler.

Feltegenskaper

Angir feltegenskaper for det valgte feltet.

Lengde

Angir lengden på datafeltet.

Antall desimaler

Angir antall desimaler for et numerisk felt eller desimalfelt.

Standardverdi

Angi verdien som skal være standard i nye dataposter.

Format-eksempel

Viser formatkoden som du kan velge med knappen .

Denne knappen åpner dialogvinduet Feltformat.

Hjelpeområde

Vis hjelpetekstene.